Phillipsburg Varsity Boys BB -v- Warren Hills Regional - Tim Wynkoop Photography