Phillipsburg Varsity Boys BB -v- Hillsborough - Tim Wynkoop Photography