Phillipsburg Varsity Boys BB -v- N. Hunterdon Central - Tim Wynkoop Photography