Phillipsburg Varsity Boys BB -v- Hunterdon Central - Tim Wynkoop Photography