Phillipsburg Varsity Boys BB -v- Newark - Tim Wynkoop Photography