Phillipsburg Varsity Boys BB -v- Ridge - Tim Wynkoop Photography