Phillipsburg Varsity Boys BB -v- Northampton - Tim Wynkoop Photography