St. Janes v Bethlehem Twp 9/13/09 - Tim Wynkoop Photography