St Janes v Bethlehem Township 10/24/09 - Tim Wynkoop Photography